Zateplenie bytových domov

TERMOVÍZNE MERANIE A ANALÝZY

Stavebníctvo

Termografická technika má v stavebníctve veľmi široké použitie. Zlé izolácie a a rôzne teplotné anomálie môžu mať za následok okrem zvýšenej energetickej náročnosti aj vznik rôznych funkčných porúch v častiach stavebnej konštrukcie.

Pri stavebných konštrukciách sa termografia používa na rozbor zmien povrchových teplôt konštrukcií. Pri určitých podmienkach vyvolávajú zmeny tepelného odporu aj zmeny teplôt na povrchoch konštrukcií. Vnikanie chladnejšieho alebo teplejšieho vzduchu do konštrukcie, tepelné mosty a rôzne anomálie spôsobujú zmeny teplôt na jej povrchu, čím môžu byť pomocou termografie merané a ďalej vyhodnocované a posudzované.

Termografia sama o sebe nemôže ukázať aký je tepelný odpor konštrukcie , ale môže ukázať a zobraziť všetky miesta kde sa táto hodnota odlišuje od hodnoty navrhovanej a to v dôsledku nedodržania technologických postupov pri samotnej realizácií danej stavby. Termografické meranie sa prevádza tak aby boli pokiaľ je to možné potlačené alebo odstránené všetky rušivé vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok merania. Hlavným účelom termografie je vyhľadávanie porúch v tepelnej izolácií stien a určiť ich druh a rozsah. Termosnimky flir systems 1 flir systems 2


« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2019 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok: Evelon