Zateplenie bytových domov

Elektroinštalačné práce, prístupové systémy, audiovrátniky, kontaktné bezkontaktnné elektromagnetické kľúče, poštové schránky

Elektroinštalačné práce: (montáž, opravy a servis)

1. slaboprúd, silnoprúd, meranie, regulácia

2. bleskozvody aktívne aj pasívne

3. prípojky a prekládky NN vedení

4. verejné osvetlenie

5. elektrické vykurovanie

6. projekčná činnosť elektro

7. odborné prehliadky a skúšky (revízie)

8. zdroje nepretržitého napätia

Bezpečnostné systémy: (montáž, opravy a servis)

9. elektrické zabezpečovacie systémy

10. priemyselná televízia

11. dochádzkové a prístupové systémy

12. audio a video telefóny

Protipožiarne systémy: (montáž, opravy a servis)

13. elektrická požiarna signalizácia

14. požiarny - evakuačný rozhlas

IT: (montáž, opravy a servis)

15. štruktúrovaná kabeláž s ukončením (aktívne sieťové zariadenia)

16. televízne a satelitné systémy

17. telefónne ústredne

18. dodávka a montáž bytových klimatizácií

iné:

 

Dvojvodičový systém DDS

Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik, resp. tlačidlové tablo. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajšie elektrické vrátniky (max. 7) majú z hľadiska užívateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montujú sa napr. na zadnú bránu, na vchod z terasy, na vedľajší vchod a pod. Výnimočnosť dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče, čo je umožnené vďaka využitiu nových moderných technických prvkov (mikropočítač ...).

Tým je dosiahnutý je vyšší komfort pri inštalácií systému, ale aj pri jeho bežnom užívaní. Veľkým prínosom je zavedenie akustickej signalizácie spojovacích procesov, pomocou ktorej má užívateľ okamžitú informáciu o stave systému, ako aj funkcia interkomu. Dvojvodičový systém je vhodný pre domy hromadnej bytovej výstavby (pre max. počet 120 DT, kde prináša možnosť jednoduchej komunikácie napr. medzi domovníkom a nájomníkmi (prípadne medzi jednotlivými nájomníkmi). Využitím interkomu tak môžu komunikovať z pohodlia svojho bytu, bez potreby osobného stretnutia, bez použitia plateného telefónneho spojenia, alebo bez komunikácie cez elektrický vrátnik od vchodových dverí. Systém nájde uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom firiem, ktoré nemajú medzi sebou vybudovanú spoločnú pobočkovú ústredňu.Výhody dvojvodičového systému
- jednoduchá inštalácie (len dva vodiče)
- interkom
- zabrana odpočúvania
- funkcia bytového zvončeka
- štyri domáce telefóny v byte
- priama alebo kódová voľba
- osem elektrických vrátnikov v systéme
- zvukové informácie o prevádzke systému


Dizajn komponentov systému
- digitálne audio telefóny sú dostupné v dizajne DT93 a ELEGANT
- eletrické vrátniky a tlačidlové tablá DDS sú vyrábané dvoch dizajnoch: US KARAT a GUARD.
V každom dizajne sa vyrábajú elektrické vrátniky pre priamu a kódovú voľbu účastníckej stanice
a dodávajú sa ako skladačka - modulárny systém
- sieťové napájače sú dostupné vo vyhotovení 4DIN

Ako zostaviť elektrický vrátnik / tlačidlové tablo DDS KARAT

Elektrický vrátnik je v predaji ako skladačka. Komplet je potrebné vyskladať z jednotlivých dielov s ohľadom na typ montáže - vertikálna alebo horizontálna. Rovnako je potrebné zvoliť si typ povrchovej úpravy - antika strieborná alebo antika medená. Montážne škatule rámy a striešky sú určené pre moduly US KARAT. Jednotlivé diely tvoria základ pre vytvorenie zostavy tlačidlového tabla spolu s modulmi.

 Pri vytváraní zostavy si najskôr vyberte:
- typ voľby - priama / kódová
- počet účastníkov/telefónov - dôležité pri zostavách s priamou voľbou
- určuje počet tlačidiel
- typ zostavy - horizontálna / vertikálna
- typ montáže:
- zápustná (pod omietku) / povrchová (nad omietku)
- so strieškou / bez strieškyDigitálne dvojvodičové audio audio telefóny a sieťové napájače

Domáci telefón DDS slúži na hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom DDS a tlačidlovými tablami DDS, na spínanie elektrického zámku, poskytuje interkomové spojenie (hovor) medzi jednotlivými domácimi telefónmi a spĺňa funkciu bytového zvončeka. Domáci telefón je potrebné pri inštalácií jednoznačne identifikovať priradením tzv. systémového čísla, ktorým určujeme príslušnosť k jednotlivým tlačidlám elektrického vrátnika . Naprogramovaním systémového čísla vznikne hlavný domáci telefón. V byte je možné k hlavnému domácemu telefónu priradiť max. 3 vedľajšie domáce telefóny, ktoré majú rovnaké vlastnosti ako hlavný. Do jedného bytu je tak možné namontovať až 4 domáce telefóny.


Ako zostaviť elektrický vrátnik, príklady popis, audio a videomoduly [.doc] [.pdf]

viac na  www.rys.sk

« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2019 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok: Evelon