Zateplenie bytových domov

Projektová dokumentácia.

Výpočet ceny projektových prác podľa
Sadzobníka cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009.
 
Rozsah ponúkaných prác:
 
1./ Obhliadka a kontrolné zameranie objektu –časť stavebná, rokovania s investorom
Časová náročnosť 5 hod
Hod. sadzba 20 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie posudku:                                                            100,00 €
 
2./ Zakreslenie pôdorysov jestvujúceho stavu (podklad pre ďalšie spracovanie PD)
Časová náročnosť 10 hod
Hod. sadzba 20 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie posudku:                                                            200,00 €
 
3./ Odborný posudok zameraný na systémové poruchy BD
Obsah posudku : (technická správa, fotodokumentácia)
Časová náročnosť 40 hod
Hod. sadzba 25 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie posudku:                                                        1.000,00 €
 
4./ Projektová dokumentácia – zateplenie + odstránenie porúch balkónov (realizačný projekt)
Obsah PD : (Architektonicko-stavebné riešenie, statika, požiarna ochrana)
Časová náročnosť 50 hod
Hod. sadzba 25 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie PD :                                                                  1.250,00 €
 
5./ Energetické posúdenie
Obsah PD : teplo-technické posúdenie tepelnoizolačných vlastností jestv. fasády objektu a navrhovaného riešenia, výpočet a vyčíslenie úspor energie na vykurovanie
Časová náročnosť 30 hod
Hod. sadzba 25 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie PD :                                                                   750,00 €
 
6./ Vypracovanie výkazu výmer a orientačný výpočet stavebných nákladov na odstránenie
systémových porúch a ostatné stavebné práce v zmysle vypracovanej PD
Obsah : (výkaz výmer, orientačný stavebný rozpočet)
Časová náročnosť 20 hod
Hod. sadzba 20 €/hod bez DPH
Cena za vypracovanie výkazu výmer a výpočtu SN :                              400,00 €
 
7./ Evidenčný list systémových porúch
paušálna sadzba 150,00 € bez DPH
Cena za vypracovanie Evidenčného listu SP :                                       150,00 Sk

« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2019 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok: Evelon